Chongqing Xincheng Refrigeration Equipment Parts Co., Ltd.

Hàng mới về

Các sản phẩm

Thêm sản phẩm

liên hệ chúng tôi

Chongqing Xincheng Refrigeration Equipment Parts Co., Ltd.

Địa chỉ:No.134, Zhongxing Road, Jiaochangkou, Yuzhong District, Chongqing China 400010
Điện thoại:0086-23-6393-1121
E-mail:andy@xc-refrigeration.com
TIẾP XÚC